Varslerfunksjon

Varslerfunksjon

Varsle om ikke etisk adferd

Aratron AS AS streber etter å opprettholde et transparent forretningsklima og høy forretningsetikk. Vi verdsetter sikkerheten og respekten til alle som berøres av virksomheten vår. På grunn av dette tilbyr vi en varslingstjeneste som kan brukes av alle til å rapportere uregelmessigheter som strider mot våre verdier og etiske retningslinjer. For å sikre anonymitet for varslerfunksjonen bruker vi en ekstern partner, Whistle B.

Følg lenken nedenfor for å komme til den eksterne varslersiden. Der kan du finne mer informasjon og kan velge flere språk: 

https://report.whistleb.com/en/addtech