Autonom landbruksrobot – Thorvald

Autonom landbruksrobot – Thorvald

Thorvald er en lett, batteridrevet, autonom landbruksrobot

Saga Robotics er et norsk selskap med utspring i forskermiljøet på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Ved hjelp av Thorvald kan landbrukssektoren bruke mindre sprøytemidler, redusere CO2-utslippene og øke effektiviteten. Resultatet er bedre avlinger, mindre plantesykdom og sunnere mat.

Den første Thorvald-roboten ble bygget i Norge i 2016, og er nå i kommersiell operasjon i Storbritannia, USA og Norge

Verktøyet som gjør presisjonslandbruk mulig

Saga Robotics sin unike landbruksrobot Thorvald er elektrisk, selvgående og kan løse en rekke oppgaver i landbruket. I dag brukes Thorvald blant annet til å behandle jordbærplanter og vinranker med UV-C lys om natten, noe som reduserer behovet for plantevernmidler. I tillegg forbedrer Thorvald nøyaktigheten og effektiviteten av skadedyrbekjempelse ved å spre nyttedyr, kutte avløpere og samle inn data for å predikere avling og oppdage sykdom i jordbærplantene.

Thorvald er batteridrevet og betydelig lettere enn en dieseldrevet traktor. Dermed reduseres direkte utslipp. En av Thorvalds største fordeler er at den gjør presisjonslandbruk mulig. Ved hjelp av sensorer kan roboten innhente relevant informasjon og tilby bønder et verktøy for mer presis håndtering av planter og vekster ved blant annet å fortelle hvor jorden trenger mer vann eller næring, eller hvor avlingen er moden og klar for plukking.

Thorvald bidrar til at bruken av plantevernmidler reduseres drastisk, samtidig som avlingene blir bedre, sykdom bekjempes mer effektivt, og forbrukerne får bedre og sunnere mat”.