Løft av Stolbøyler til Stressless hos Ekornes

Løft av Stolbøyler til Stressless hos Ekornes

Løft av stolbøyler - UniGripper

UniGripper kan løfte det meste!

Aratron AS fikk i oppdrag å komme opp med ett løfteverktøy for løft av stolbøyler til Ekornes sin velkjente Stressless stol. Dette viste seg å være ett mer utfordrende oppdrag enn først antatt da disse bøylene er veldig tunge med tanke på det arealet som er til å løfte på. Verktøyet skulle i tillegg være fleksibelt da bøylene skulle hentes og leveres ikke alltid fra og til samme plass.

Vi kom opp med en meget god løsning til slutt med to verktøy som jobber sammen med å håndtere bøylene før og etter pussing. Ekornes ble meget fornøyde og det samme ble vi!