Drivetek AS blir en del av Aratron AS

Aratron AS overtok 1. november alle aksjene i Drivetek AS

Drivetek AS ble etablert i 2008 og er et familieeid og -drevet firma som har sitt utspring fra 1987 i DtC-Lenze sin tidligere tilstedeværelse i Norge.

Drivetek vil drives i samme form som tidligere med samme mannskap og vil videreføre samme gode servicegrad til nye og eksisterende kunder. Drivetek blir å finne i samme lokaler som Aratron på Bjørndal i Oslo. Her har vi også samlet vårt lager for kunne betjene våre kunder med raske og effektive leveranser.

Drivetek leverer tekniske løsninger, produkter og tjenester innen elektriske motorer / girmotorer, koblinger og bremser, kraftomforming, industrielle målesystemer og maskinautomasjon.

I tillegg kan Drivetek også tilby systemløsninger / prosjekter / engineering innen de samme fagområdene.

Markedet består av hovedsaklig norske, men også noen utenlandske kunder innen maritim- og landbasert industri.

Vi i Aratron ser Drivetek som et verdifullt bidrag som vil komplettere vår eksisterende virksomhet innen motor- og styresystemer. Drivetek opererer for det meste i større effektklasser for både AC- og DC motorer. Dette er et marked hvor Aratron ikke har være aktive tidligere.

I likhet med Aratron har Drivetek  vært påpasselig med å sikre seg gode og velrenomerte leverandører. Dette sikrer kundene god kvalitet og innovative løsninger.

Med Drivetek på laget blir vi nå i større grad være i stand til å gjennomføre mindre automasjonsprosjekter knyttet til elektromotorer og kraftelektronikk.

Sammenslåingen av de to bedriftene gjøres med tanke på å styrke begges posisjon i markedet innen elektriske motorer og kontrollsystemer.