Sosialt ansvar

Aratron tar ansvar for sine ansatte og respekterer menneskerettigheter og driver vår virksomhet med høy forretningsetikk

Vi jobber for:

  • god forretningsetikk, mangfold og like muligheter samt utviklingsmuligheter for alle våre ansatte
  • Sunt og trygt arbeidsmiljø
  • gode arbeidsforhold og ansvarlig produksjon i vår leverandørkjede

Vår organisasjon er flat og med et klart eieransvar. Vår kultur er i stor grad basert på den grunnleggende ideen om at hvis våre ansatte vokser, så gjør også virksomheten det. Til syvende og sist er det våre ansatte som utgjør forskjellen. Vi tilbyr individuelle utviklingsmuligheter i en organisasjon som står for mangfold og likestilling.

Vi driver vår virksomhet med høy forretningsetikk, i tråd med våre interne etiske retningslinjer, respekterer menneskerettighetene i vår egen virksomhet og driver kravene videre i vår leverandørskjede.

Våre leverandørrelasjoner er ofte lange og preget av tett samarbeid om optimalisering av produkter og løsninger. Samarbeidet fremmer kvalitet og kundetilfredshet, samtidig som det gir oss gode forutsetninger for konstruktiv dialog om bærekraftsrisiko og videre utvikling med leverandører.

Grunnlaget for samarbeid med leverandører er våre etiske retningslinjer for leverandører. Gjennom dialog og systematisk oppfølging arbeider vi for at minimumskravene i våre etiske retningslinjer oppfylles på områder som: menneskerettigheter, arbeidsforhold, likebehandling mot korrupsjon og miljø.