Skruejekksystemer

Flere skruejekker kan kobles sammen i system og opereres med synkron drift. Systemene kan bygges i mange varianter med bruk av vinkelgir, motorer, reduksjonsgir, drivakseler, koblinger og opplagringer. Hvis det ikke er mulig med mekanisk sammenkobling av systemet med drivaksler, kan separate jekker styres i paralell ved hjelp av motion control systemer.

Et jekkesystem er er en sammensetning av flere jekker som drives synkront enten mekanisk sammenkoblet eller med et motion control system.

Fire av de mest populære systemkonfigurasjonene er ‘H’, ‘I’, ‘T’ og ‘U’ systemer. 

Et jekkesystem har to hovedfunksjoner:

  1. Å bevege av store masser med en enkelt motor, for eksempel 4 x ME18100 skruejekker sammensatt i et system har kapasitet til å løfte innvtil 400 tonn.
  2. Lasten fordeles over et større areal som sikrer større stabilitet. For eksempel kan 20 tonn fordelse over et 24m2 område ved hjelp av fire jekker med 6 x 4 m senteravstand.

Vanligvis er jekkesystemer mekanisk sammekoblet, men det er også mulig å kontrollere systemet med et motion control system. I slike systemer er hver jekk eller delsystem drevet av hver sin motor som innbyrdes har synkron drift via et  kontrollsystem med en lukket tilbakekoblingssløyfe.

 

Les mer om skruejekkesystemer her