Luftbehandling

Ofte avhenger effektiviteten til et pneumatikksystem mye av luftrenheten til luften som muliggjør bevegelse. For å fylle dette behovet tilbyr Camozzi en serie modulære FRL-enheter, blant annet filtre med forskjellige filtreringsnivåer, med aktivt karbon, fortettede filtre, regulatorer, smøreapparater, avskillerventiler og mykstartventiler. Disse modulene kan leveres som forhåndsbygde enheter, komplett med alt nødvendig tilbehør.