BRECO TSM Alpha 2

Breco TSM

Det nye helelektroniske måleinstrumentet BRECO TSM alpha 2 muliggjør en pålitelig kontroll av forspennings-kraften for en tannrem transmisjon.

For mere informasjon – klikk her