Leveringsbetingelser

Priser:
Prisene er i norske kroner, eksklusive merverdiavgift, med mindre annet er avtalt.
Vi forbeholder oss retten for valutaendringer og mulige feil.

Leveringsbetingelser:
Fritt vårt lager eksklusive embalasje.
Alminnelige leveringsbetingelser NL 01
Les mer

Betalingsbetingelser:
Netto 30 dager etter godkjent kreditt