Leveringsbetingelser

Priser:
Prisene er i norske kroner, eksklusive merverdiavgift, med mindre annet er avtalt.
Vi forbeholder oss retten for valutaendringer og mulige feil.

Leveringsbetingelser:
Fritt vårt lager eksklusive embalasje.
Alminnelige leveringsbetingelser NL 17
Last ned NL17

Betalingsbetingelser:
Netto 30 dager etter godkjent kreditt hvis ikke annet er avtalt.

Hvis ikke kreditt blir innvilget kreves forhåndsbetaling.