Leveringsbetingelser / Delivery terms

Priser:
Prisene er i norske kroner, eksklusive merverdiavgift, med mindre annet er avtalt.
Vi forbeholder oss retten for valutaendringer og mulige feil.

Leveringsbetingelser:
Fritt vårt lager eksklusive embalasje.
Alminnelige leveringsbetingelser NL 17
Last ned NL17

Download NL17

 

Addtech General Terms & Conditions:
Comes to use when NL 17 isn’t appropriate

Download Addtech General Terms & Conditions

Last ned Addtech General Terms & Conditions

 

Betalingsbetingelser:
Netto 14 dager etter godkjent kreditt hvis ikke annet er avtalt.

Hvis ikke kreditt blir innvilget kreves forhåndsbetaling.