Aratron hjelper deg

Aratron AS er en teknisk og innovativ samarbeidspartner. Vi prosjekterer og selger komponenter, delsystemer og løsninger innen områdene mekanikk, elektromekanikk og vakuumteknikk.

 

Vårt produktprogram består av lagerførte standardkomponenter samt kundetilpassede komponenter, løsninger, moduler og systemer. Våre tekniske kyndige medarbeidere er en verdifull samarbeidspartner i dine prosjekter. Sammen med deg vil vi løse dine unike krav og utfordringer på best mulig måte.

Vi inngår i det svenske handelskornsernet Addtech. Gjennom Aratron, våre søsterselskaper og samarbeidspartnere, vil du som kunde få tilgang til et bredt nettverk av globalt ledende produsenter.

Dette gir oss muligheten for å kombinere det mindre selskapets

– Fleksibilitet
– Personlighet
– Effektivitet

med det større selskapets

– Ressurser
– Nettverk
– Langsiktighet

Vi har lange og nære relasjoner med produsentene, og deltar i produkttilpasning og utvikling av nye produkter. Det gir oss mulighet til å tilby deg de mest optimale og innovative løsningene. Dermed øker din konkurransedyktighet gjennom forbedrede sluttprodukter eller økt produktivitet.

Målsetningen vår er langsiktige kundeforhold hvor vi får muligheten til å påvirke valg av løsning fra starten av et prosjekt. Tidsbruk og kostnader på design og konstruksjon vil reduseres når riktig løsning bestemmes i en tidlig fase.

Du vil oppleve Aratron som en seriøs og langsiktig partner, med en evne til å gi kreative løsningersom møter dine behoc.